Върни се горе

Проект: „Извършване на ремонтно – възстановителни дейности на „МБАЛ – Силистра“ АД, гр. Силистра“

 

Обща Информация

Министерство на здравеопазването е Изпълнителен орган по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“  по Заявление 2015BG16SPO001 за щетите от природни бедствия в периода 30 януари – 04 февруари 2015 г.“. Наименованието на проекта е  „Извършване на ремонтно – възстановителни дейности на „МБАЛ – Силистра“ АД, гр. Силистра“.

Предоставената от Договарящия орган (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) безвъзмездна финансова помощ по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз към Изпълнителния орган е в размер на 30 983,81 лв.

 

Изпълнени дейности:

  1. Извършени са   ремонтно – възстановителни дейности  в Инфекциозно отделение;
  2. Извършени са   ремонтно – възстановителни дейности  в Хирургичен блок;
  3. Извършени са   ремонтно – възстановителни дейности  в Пневмо-физиатрично отделение;
  4. Извършени са  ремонтно – възстановителни дейности  в Психиатрично отделение;
  5. Извършени са  ремонтно – възстановителни дейности  в Медицински център;
  6. Извършени са  ремонтно – възстановителни дейности  в Терапевтичен блок;
  7. Извършени са  ремонтно – възстановителни дейности  в Акушеро -гинекологично отделение;

Постигнати резултати:

Възстановени са помещенията за нормално протичане на диагностично лечебната дейност и изпълнение на нормите на хигиенно – санитарните изисквания.

Възстановена в първоначален вид сграда, част от инфраструктурата на „МБАЛ Силистра“ АД, гр. Силистра.