Върни се горе

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, финансирана от Глобалния фонд се изпълнява от Министерство на здравеопазването от 2004 г. Основна цел на Програмата е да се запази ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН в страната чрез изпълнение на дейности по превенция и контрол на заболяването в партньорство с различни държавни, общински и неправителствени организации. В края на 2015 г. Глобалният фонд удължи изпълнението на Програмата с още една година за сметка на спестени средства, за да се даде възможност на Министерство на здравеопазването да запази устойчивостта както на изградените структури, така и на постигнатите положителните резултати за ограничаване разпространението на ХИВ в България. Една от основните дейности в тази посока ще бъде утвърждаването на новата Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) в Република България (2016-2020 г.) и продължаване на работата на неправителствени организации по превенция на ХИВ сред уязвимите групи.

Целеви групи по Програмата

  • Инжекционно употребяващи наркотици (ИУН);
  • Мъже, които правят секс с мъже (MСM);
  • Млади хора от ромски произход, изложени на най-голям риск (15-25 год);
  • Лица, лишени от свобода;
  • Проституиращи мъже и жени;
  • Хора, живеещи с ХИВ/СПИН.

Основни дейности сред целевите групи са: работа на терен, разпространение на здравно –образователни материали и консумативи, обмен на игли и спринцовки, консултиране за ХИВ и други сексуално предавани инфекции (СПИ) и придържане към безопасно сексуално и инжекционно поведение, анонимно и безплатно изследване за ХИВ, прегледи за диагностика и лечение на СПИ, водене на случаи за лицата в най-висок риск за ХИВ/СПИН и др.