Върни се горе

Основният фокус на Програмата е да се установи ранна диагностика на случаите на лекарствена резистентност сред ключовото засегнато население със специален акцент върху населението от ромски произход. Програмата цели да насърчи устойчива обществена система на здравеопазване с качествена диагностика на туберкулоза, превенция, лечение и грижи. Полученият грант от Глобалния фонд е за три години (1 октомври 2015 г. – 30 септември 2018 г.) и ще допълва финансирането по следващата Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Р България (2016-2020 г.).

Програмата съдържа следните модули:

 • Модул: Грижи и превенция на туберкулозата
 • Модул: Мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB)
 • Модул: Коинфекция TB-HIV
 • Модул: Здравно - информационна система и мониторинг и оценка
 • Модул: Програмно управление

Целеви групи, към които са насочени очакваните резултати:

 • Пациентите с туберкулоза и техните контактни лица
 • Лица, лишени от свобода
 • Лица от ромска общност
 • Инжекционно употребяващи наркотици и лица с алкохолна зависимост
 • Бежанци и лица, търсещи убежище
 • Мигранти
 • Бездомни лица
 • Деца на улицата и млади хора в риск
 • Диабетици
 • Хора, живеещи с ХИВ/СПИН

Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ ще се изпълнява в цялата страна и за следващите три години дейностите ще се фокусират върху подобряване на контрола на туберкулозата в България, прилагане на подходи, ориентирани към пациента по отношение на лечението, грижите и превенцията, осигуряване на активно откриване на случаите с туберкулоза с подкрепата на екипи от сътрудници на терен към неправителствени организации, подобряване на придържането към терапията на болните от туберкулоза.