Върни се горе

Европейската Изпълнителна агенция по здравеопазване и цифрови технологии (HaDEA) публикува 12  покани за представяне на предложения в рамките на Годишната работна програма за 2023 г. по Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ .

Темите включват достъп до здравеопазване, психично здраве, незаразни заболявания, онкологични заболявания, вещества от човешки произход и медицински изделия.

Поканите за представяне на предложения имат общ бюджет от 19 960 000 EUR.

Крайният срок за кандидатстване е 17 октомври 2023 г., 17:00 ч. (централно-европейско време).

Повече информация можете да намерите на страницата на публикуване на поканите.

 

ПРОГРАМА „ЕС В ПОДКРЕПА НА ЗДРАВЕТО“ 2021—2027 Г.

 

Програма „ЕС в подкрепа на здравето“ 2021-2027 г. (Програма EU4Health), създадена с Регламент (ЕС) 2021/522, предоставя финансиране на допустими субекти – компетентните органи, които отговарят за здравеопазването, здравни организации и НПО от държави от Европейския съюз (ЕС) или трети страни, които са асоциирани към програмата. По Програма EU4Health ще се инвестират 5,3 млрд. евро в действия с добавена стойност за ЕС, които допълват политиките на страните от ЕС и преследват една или няколко от десетте конкретни цели на програмата в рамките на 4-те общи цели, както следва:

1. Подобряване и насърчаване на здравето в Съюза:

  • профилактика на заболяванията и промоция на здравето;
  • международни инициативи и сътрудничество в областта на здравето.

2. Справяне с трансгранични заплахи за здравето:

  • профилактика, подготвеност и реакция на трансгранични заплахи за здравето;
  • допълващи действия към създаването на национални резерви от основни продукти от значение при криза;
  • създаване на резерв от медицински, здравен и помощен персонал. 

3. Подобряване на лекарствените продукти, медицинските изделия и продуктите от особено значение при криза:

  • наличие на лекарствени продукти, медицински изделия и продукти от особено значение при криза на достъпни цени;

4. Укрепване на здравните системи, тяхната устойчивост и ефективността на ресурсите:

  • укрепване на здравните данни, цифровите инструменти и услуги, цифрова трансформация на здравеопазването;
  • подобряване на достъпа до здравеопазване;
  • разработване и прилагане на здравно законодателство на ЕС и основано на факти вземане на решения; 
  • интегриране на дейността на националните здравни системи.

С Програмата EU4Health ще се осигурят европейски средства за инвестиции в неотложни здравни приоритети като: отговор на кризата с COVID-19 и укрепване на устойчивостта на ЕС на трансгранични заплахи за здравето; Европейския план за борба с рака; Фармацевтичната стратегия за Европа. ЕС ще разшири успешни инициативи, като Европейските референтни мрежи за редки болести, и ще продължи да си сътрудничи с международни партньори във връзка с глобалните заплахи и предизвикателства в областта на здравето. Ще се засили и работата в областта на цифровизацията на здравните системи, намаляването на инфекциите с антимикробна резистентност и подобряването на равнищата на ваксинация.

Европейската комисия изпълнява Програмата EU4Health, като съставя годишни работни програми, в които се посочват конкретните дейности и начините на финансиране – съвместни действия и директни грантове, покани за представяне на проектни предложения и покани за обществени поръчки. Безвъзмездните средства, изплащани от ЕС, не може да надхвърлят 60 % от допустимите разходи за действия, свързани с дадена цел на Програмата, или за функционирането на дадена неправителствена структура. В случай на действия от особена полза финансовото участие на ЕС може да достигне 80 % от допустимите разходи.

Допълнителна информация за Програма EU4Health, за годишните работни програми и за публикуваните покани за кандидатстване може да бъде намерена на следните електронни адреси:

https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health-2021-2027-vision-healthier-european-union_bg

https://hadea.ec.europa.eu/programmes/eu4health_bg

EU4Health 2023 work programme
PDF файл, 410,1 KB, качен на 13.12.2022

pdf document