Върни се горе

Заповед № РД-17-10/01.09.2021 г.

Заповед № РД-17-10/01.09.2021 г.
подземно водно тяло BG2G000J3K1041 „Малмваланжски водоносен хоризонт“, сондаж СК „Мера глас - Нови пазар“
PDF файл, 570,0 KB, качен на 17.03.2022

pdf document

Заповед № РД-17-3/10.08.2021 г.

Заповед № РД-17-3/10.08.2021 г.
подземно водно тяло BG1G0000TJK045 „Карстови води в Централния Балкан“, каптиран извор „Равнището“
PDF файл, 567,4 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-17-2/10.08.2021 г.

Заповед № РД-17-2/10.08.2021 г.
подземно водно тяло BG3G00000Pt050 „Карстови води в Централно Родопски комплекс“, каптиран естествен извор „Пещера Чифлика“
PDF файл, 568,6 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-17-1/10.08.2021 г.

Заповед № РД-17-1/10.08.2021 г.
подземно водно тяло BG4G000000N012 „Порови води в Неоген – Сандански“, тръбен кладенец
PDF файл, 569,4 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-336/10.05.2021 г.

Заповед № РД-01-336/10.05.2021 г.
подземно водно тяло BG3G00000Pt050 „Пукнатинни води в Централно Родопски комплекс“, каптиран естествен извор „Персенк 3“ и „Персенк 4“
PDF файл, 562,0 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-315/10.05.2021 г.

Заповед № РД-01-315/10.05.2021 г.
подземно водно тяло BG3G0000PgN020 „Пукнатинни води - Пещера-Доспат“, тръбен кладенец
PDF файл, 564,3 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-314/10.05.2021 г.

Заповед № РД-01-314/10.05.2021 г.
подземно водно тяло BG3G00000Pt046 „Пукнатинни води - Централно Родопски комплекс“, каптиран естествен извор „Баджова вода“
PDF файл, 563,6 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-313/10.05.2021 г.

Заповед № РД-01-313/10.05.2021 г.
подземно водно тяло BG3G0000PgN020 „Пукнатинни води - Пещера-Доспат“, каптиран естествен извор „Балдаран“
PDF файл, 561,3 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-312/10.05.2021 г.

Заповед № РД-01-312/10.05.2021 г.
подземно водно тяло BG3G00000PgN020 „Пукнатинни води - Пещера-Доспат“, каптиран естествен извор „Балдаран“
PDF файл, 562,7 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-311/10.05.2021 г.

Заповед № РД-01-311/10.05.2021 г.
подземно водно тяло BG1G000000N033 „Порови води в Неогена - Софийска котловина“, тръбен кладенец ТК Емайлхим и ТК 1 Юроспийд
PDF файл, 564,6 KB, качен на 07.09.2021

pdf document