Върни се горе

Заповед № РД-01-311/10.05.2021 г.

Заповед № РД-01-311/10.05.2021 г.
подземно водно тяло BG1G000000N033 „Порови води в Неогена - Софийска котловина“, тръбен кладенец ТК Емайлхим и ТК 1 Юроспийд
PDF файл, 564,6 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-310/10.05.2021 г.

Заповед № РД-01-310/10.05.2021 г.
подземно водно тяло BG3G00000Pt041 „Карстови води в Централно Родопски масив“, каптиран естествен извор „Лъчица“
PDF файл, 562,8 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-309/10.05.2021 г.

Заповед № РД-01-309/10.05.2021 г.
подземно водно тяло BG3G00000NQ003 „Порови води в Неоген - Кватернер - Казанлъшка котловина“, тръбен кладенец
PDF файл, 564,3 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-308/10.05.2021 г.

Заповед № РД-01-308/10.05.2021 г.
подземно водно тяло BG4G000000N014 „Порови води в неоген – Благоевград“, тръбен кладенец ТК-1-Рилана
PDF файл, 561,7 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-306/10.05.2021 г.

Заповед № РД-01-306/10.05.2021 г.
подземно водно тяло BG1G0000TJK044 „Кръстови води в Западния балкан“, каптиран извор „Буешко езеро“
PDF файл, 565,8 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-305/10.05.2021 г.

Заповед № РД-01-305/10.05.2021 г.
подземно водно тяло BG4G000PzC2021 „Пукнатинни води в Южнобългарски гранити“, Калински плутон, каптаж "Кърколиците"
PDF файл, 565,4 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-01-304/10.05.2021 г.

Заповед № РД-01-304/10.05.2021 г.
подземно водно тяло BG3G00000NQ018 „Неоген - Кватернерен водоносен хоризонт“, тръбен кладенец
PDF файл, 563,2 KB, качен на 07.09.2021

pdf document