Върни се горе

Заповед № РД-17-1/17.02.2023 г.

Заповед № РД-17-1/17.02.2023 г.
Извор „Саклъкент Мевкии Конияалтъ“
PDF файл, 553,1 KB, качен на 20.02.2023

pdf document

Заповед № РД-17-1/21.03.2022 г.

Заповед № РД-17-1/21.03.2022 г.
извор „Сапанджа-Сакаря“
PDF файл, 55,3 KB, качен на 05.04.2022

pdf document

Заповед № РД-17-9/11.08.2021 г.

Заповед № РД-17-9/11.08.2021 г.
извор „ГЕЙИКТЕПЕ/GEYIKTEPE“
PDF файл, 551,5 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-17-8/11.08.2021 г.

Заповед № РД-17-8/11.08.2021 г.
извор „Власина - Топли До“
PDF файл, 545,0 KB, качен на 07.09.2021

pdf document

Заповед № РД-17-7/11.08.2021 г.

Заповед № РД-17-7/11.08.2021 г.
извор „Кемербургаз“
PDF файл, 573,4 KB, качен на 07.09.2021

pdf document