Ценоразписи на лечебни заведения съгласно чл. 98, ал. 3 от ЗЛЗ