Върни се горе

Регистър на издадените балнеологични оценки за минерална вода

Балнеологична оценка № 173/19.05.2020 г.

Балнеологична оценка № 173/19.05.2020 г.
„Каптиран естествен извор „Солената вода““ - находище на минерална вода „Върбица“, к.к. Върбица, община Върбица, област Шумен
PDF файл, 564,8 KB, качен на 20.05.2020

pdf document

Балнеологична оценка № 172/19.05.2020 г.

Балнеологична оценка № 172/19.05.2020 г.
„Сондаж № C-29“ - находище на минерална вода „Район „Варненски басейн““ - подземни води от еоценския водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°С - участък Балчик, община Балчик, област Добрич
PDF файл, 465,5 KB, качен на 20.05.2020

pdf document

Балнеологична оценка № 171/19.05.2020 г.

Балнеологична оценка № 171/19.05.2020 г.
„Сондаж № Тх-15х“ - находище на минерална вода „Район „Варненски басейн““ - подземни водиот еоценския водоносен хоризонт с температура по висока от 20°С - участък Балчик, община Балчик, област Добрич
PDF файл, 474,0 KB, качен на 20.05.2020

pdf document

Балнеологична оценка № 170/19.05.2020 г.

Балнеологична оценка № 170/19.05.2020 г.
„Сондаж № 5 „Горски пункт““ - находище на минерална вода „Велинград-Чепино“, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик
PDF файл, 612,8 KB, качен на 20.05.2020

pdf document

Балнеологична оценка № 169/19.05.2020 г.

Балнеологична оценка № 169/19.05.2020 г.
Каптиран естествен извор № 2 „Нов каптаж“ - находище на минерална вода „Велинград-Чепино“, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик
PDF файл, 581,8 KB, качен на 20.05.2020

pdf document

Балнеологична оценка № 168/19.05.2020 г.

Балнеологична оценка № 168/19.05.2020 г.
„Сондаж № 4“ - находище на минерална вода „Велинград-Чепино“, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик
PDF файл, 550,8 KB, качен на 20.05.2020

pdf document

Балнеологична оценка № 167/19.05.2020 г.

Балнеологична оценка № 167/19.05.2020 г.
„Сондаж № 3“ - находище на минерална вода „Велинград-Чепино“, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик
PDF файл, 550,1 KB, качен на 20.05.2020

pdf document

Балнеологична оценка № 166/19.05.2020 г.

Балнеологична оценка № 166/19.05.2020 г.
„Сондаж № 1“ - находище на минерална вода „Велинград Чепино“, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик
PDF файл, 577,3 KB, качен на 20.05.2020

pdf document

Балнеологична оценка № 165/19.05.2020 г.

Балнеологична оценка № 166/19.05.2020 г.
„Сондаж № 1“ - находище на минерална вода „Велинград Чепино“, гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик
PDF файл, 577,3 KB, качен на 20.05.2020

pdf document