Върни се горе

Регистър на издадените от МЗ сертификати за изворна вода актуален към 03.01.2023 г.

Сертификат № 11/26.01.2023 г.

Сертификат № 11/26.01.2023 г.
Тръбен кладенец в местност „Шавариеви ливади“ подземно водно тяло „Пукнатинни води - Пещера-Доспат“ с код BG3G0000PgN020
PDF файл, 137,3 KB, качен на 07.02.2023

pdf document

Сертификат № 10/29.12.2022 г.

Сертификат № 10/29.12.2022 г.
Водовземна система „Бараката“ подземно водно тяло „Пукнатинни води в Пирински блок“ с код BG4G1PzC2Pg019
PDF файл, 189,9 KB, качен на 03.01.2023

pdf document

Сертификат № 9/21.11.2022 г.

Сертификат № 9/21.11.2022 г.
Каптиран естествен извор „Балдаран“ - подземно водно тяло „Пукнатинни води - Пещера-Доспат“ с код BG3G00000PgN020
PDF файл, 154,2 KB, качен на 30.11.2022

pdf document

Сертификат № 8/21.11.2022 г.

Сертификат № 8/21.11.2022 г.
Каптиран естествен извор „Лъчица“ - подземно водно тяло „Карстови води в Централно Родопски масив“ с код BG3G00000Pt041
PDF файл, 173,4 KB, качен на 30.11.2022

pdf document

Регистър на издадените от МЗ сертификати за изворна вода актуален към 01.06.2022 г.

Сертификат № 7/14.07.2022 г.

Сертификат № 7/14.07.2022 г.
Тръбен кладенец „ТК-1 Емайлхим, гара Петърч“ - подземно водно тяло „Порови води в Неогена - Софийска котловина“ с код BG1G00000N033
PDF файл, 149,3 KB, качен на 25.07.2022

pdf document

Сертификат № 6/14.07.2022 г.

Сертификат № 6/14.07.2022 г.
Тръбен кладенец „ТК-1 Юроспийд, гара Петърч“ подземно водно тяло „Порови води в Неогена - Софийска котловина“ с код BG1G00000N033
PDF файл, 145,1 KB, качен на 25.07.2022

pdf document

Сертификат № 5/14.07.2022 г.

Сертификат № 5/14.07.2022 г.
Каптиран естествен извор „Пещера Чифлика“ - надземно водно тяло „Пукнатинни води в ЦЕнтрално Родопски Комплекс“ с код BG3G00000Pt050
PDF файл, 161,9 KB, качен на 25.07.2022

pdf document

Сертификат № 4/14.07.2022 г.

Сертификат № 4/14.07.2022 г.
Каптиран естествен извор „Персенк 4“ - надземно водно тяло „Пукнатинни води в ЦЕнтрално Родопски Комплекс“ с код BG3G00000Pt050
PDF файл, 154,1 KB, качен на 25.07.2022

pdf document