Върни се горе

Сертификат № 9/21.11.2022 г.

Сертификат № 9/21.11.2022 г.
Каптиран естествен извор „Балдаран“ - подземно водно тяло „Пукнатинни води - Пещера-Доспат“ с код BG3G00000PgN020
PDF файл, 154,2 KB, качен на 30.11.2022

pdf document

Сертификат № 8/21.11.2022 г.

Сертификат № 8/21.11.2022 г.
Каптиран естествен извор „Лъчица“ - подземно водно тяло „Карстови води в Централно Родопски масив“ с код BG3G00000Pt041
PDF файл, 173,4 KB, качен на 30.11.2022

pdf document

Регистър на издадените от МЗ сертификати за изворна вода актуален към 01.06.2022 г.

Сертификат № 7/14.07.2022 г.

Сертификат № 7/14.07.2022 г.
Тръбен кладенец „ТК-1 Емайлхим, гара Петърч“ - подземно водно тяло „Порови води в Неогена - Софийска котловина“ с код BG1G00000N033
PDF файл, 149,3 KB, качен на 25.07.2022

pdf document

Сертификат № 6/14.07.2022 г.

Сертификат № 6/14.07.2022 г.
Тръбен кладенец „ТК-1 Юроспийд, гара Петърч“ подземно водно тяло „Порови води в Неогена - Софийска котловина“ с код BG1G00000N033
PDF файл, 145,1 KB, качен на 25.07.2022

pdf document

Сертификат № 5/14.07.2022 г.

Сертификат № 5/14.07.2022 г.
Каптиран естествен извор „Пещера Чифлика“ - надземно водно тяло „Пукнатинни води в ЦЕнтрално Родопски Комплекс“ с код BG3G00000Pt050
PDF файл, 161,9 KB, качен на 25.07.2022

pdf document

Сертификат № 4/14.07.2022 г.

Сертификат № 4/14.07.2022 г.
Каптиран естествен извор „Персенк 4“ - надземно водно тяло „Пукнатинни води в ЦЕнтрално Родопски Комплекс“ с код BG3G00000Pt050
PDF файл, 154,1 KB, качен на 25.07.2022

pdf document

Сертификат № 3/14.07.2022 г.

Сертификат № 3/14.07.2022 г.
Каптиран естествен извор „Персенк 3“ - надземно водно тяло „Пукнатинни води в ЦЕнтрално Родопски Комплекс“ с код BG3G00000Pt050
PDF файл, 157,9 KB, качен на 25.07.2022

pdf document

Сертификат № 2 от 01.06.2022 г.

Сертификат № 2 от 01.06.2022 г.
Каптиран извор „Равнището-Топекс-Дивчово“ - подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код- BG1G0000TJK045
PDF файл, 170,7 KB, качен на 29.06.2022

pdf document

Сертификат № 1 от 23.04.2021 г.

Сертификат № 1 от 23.04.2021 г.
За тръбен кладенец от подземно водно тяло „Порови води в неоген – Сандански“ с код BG4G000000N012
PDF файл, 211,6 KB, качен на 19.05.2021

pdf document