Върни се горе

Сертификат № 1 от 23.04.2021 г.

Сертификат № 1 от 23.04.2021 г.
За тръбен кладенец от подземно водно тяло „Порови води в неоген – Сандански“ с код BG4G000000N012
PDF файл, 211,6 KB, качен на 19.05.2021

pdf document