Върни се горе

Регистър на издадените от МЗ сертификати за изворна вода актуален към 01.06.2022 г.

Сертификат № 2 от 01.06.2022 г.

Сертификат № 2 от 01.06.2022 г.
Каптиран извор „Равнището-Топекс-Дивчово“ - подземно водно тяло „Карстови води в Централния Балкан“ с код- BG1G0000TJK045
PDF файл, 170,7 KB, качен на 29.06.2022

pdf document

Сертификат № 1 от 23.04.2021 г.

Сертификат № 1 от 23.04.2021 г.
За тръбен кладенец от подземно водно тяло „Порови води в неоген – Сандански“ с код BG4G000000N012
PDF файл, 211,6 KB, качен на 19.05.2021

pdf document