Върни се горе

Регистър на лечебните заведения, получили одобрение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, актуален към 02.05.2024 г.

Регистър на лечебните заведения, получили одобрение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, актуален към 17.01.2024 г.

Регистър на лечебните заведения, получили одобрение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. актуален към 20.03.2023 г.

Регистър на лечебните заведения, получили одобрение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г.

Регистър на лечебните заведения, получили одобрение за извършване на дейностите по чл. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 13 ноември 2019 г. актуален към 03.06.2022 г.
За изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
PDF файл, 290,9 KB, качен на 06.06.2022

pdf document

Справка за акредитирани лечебни заведения април 2019 година

Справка за акредитирани лечебни заведения март 2019 година

Справка за акредитирани лечебни заведения февруари 2019 година

Справка за акредитирани лечебни заведения ноември 2018 година