Върни се горе

Регистър на издадените от МЗ сертификати за минерална вода

Сертификат № 104 от 05.03.2024 г.

Сертификат № 104 от 05.03.2024 г.
за сондаж Вн-35х Кранево, находище на минерална вода „Район „Североизточна България“ – подземни води от малмоваланжски водоносен хоризонт с температура по-висока от 20°С”, с участък Балчик, област Добрич, община Балчик
PDF файл, 437,1 KB, качен на 06.03.2024

pdf document

Сертификат № 10 от 05.03.2024 г.

Сертификат № 10 от 05.03.2024 г.
за сондаж № 5 от находище на минерална вода „Девин“, гр. Девин, община Девин, област Смолян
PDF файл, 8,9 MB, качен на 06.03.2024

pdf document

Сертификат № 103 от 02.02.2024 г.

Сертификат № 103 от 02.02.2024 г.
за сондаж ПЕС-1хг „Рудозем“ от находище на минерална вода, гр. Рудозем, община Рудозем, област Смолян
PDF файл, 245,7 KB, качен на 05.02.2024

pdf document

Сертификат № 102 от 02.02.2024 г.

Сертификат № 102 от 02.02.2024 г.
за сондаж ПЕС-1хг „Яновска“ от находище на минерална вода, гр. Мадан, община Мадан, област Смолян
PDF файл, 297,8 KB, качен на 05.02.2024

pdf document

Сертификат № 23 от 08.01.2024 г. за сондаж № 5 на находище „Брацигово“, гр. Брацигово, община Брацигово, област Пазарджик

Сертификат № 35 от 15.08.2023 г.

Сертификат № 35 от 15.08.2023 г.
КЕИ "Трънска Банкя", с. Банкя, общ. Трън, обл. Перник
PDF файл, 7,0 MB, качен на 18.08.2023

pdf document

Сертификат № 99 от 06.07.2023 г.

Сертификат № 99 от 06.07.2023 г.
PDF файл, 7,0 MB, качен на 12.07.2023

pdf document

Сертификат № 28 от 01.06.2023 г.

Сертификат № 28 от 01.06.2023 г.
„Каптиран естествен извор „Чобан чешма““ - находище на минерална вода „Хисаря“, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив
PDF файл, 376,0 KB, качен на 08.06.2023

pdf document

Сертификат № 7 от 01.06.2023 г.

Сертификат № 7 от 01.06.2023 г.
„Сондаж № 7“ - находище на минерална вода „Хисаря“, гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив
PDF файл, 377,6 KB, качен на 08.06.2023

pdf document