Върни се горе

Грижите за децата от момента на тяхното зачеване, поставят основите на човешкото здраве и формират здравното поведение на всеки индивид, респективно на цялото общество. Те са инвестиция в бъдещите поколения и в просперитета на държавата. Затова доброто детско здраве е признато за национален приоритет и обект на дългосрочен политически и обществен консенсус.

Националната стратегия за детско и юношеско здраве и педиатрична грижа 2030 (Стратегията) е първият отделен национален стратегически документ, който се фокусира върху грижата за детското здраве, като интегрална част от общата грижа за общественото здраве.

Стратегията е в синхрон и надгражда целите и детайлизира политиките в областта на детското здраве, залегнали в националните стратегически документи – Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Националната здравна стратегия 2030, в т.ч. Политика 3.1. Подобряване на майчиното и детско здраве и на педиатричната грижа.

Тя е съобразена с ангажиментите на страната ни като член на Европейския съюз (ЕС), на Организацията на обединените нации (ООН) и на Световната здравна организация (СЗО) по изпълнението на документи като Конвенцията на ООН за правата на детето, Целите за устойчиво развитие 2030 на ООН, Глобалната стратегия за здравето на жените, децата и подрастващите 2016-2030; Препоръките на Съвета на ЕС за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст от 2019 г.; Рамката за пълноценна грижа на СЗО, Световна банка и УНИЦЕФ от 2018 г.; Рамката за пълноценна грижа в ранно детство в Европейския регион на СЗО от 2020 г.

 

План за действие за периода 2023-2025 г..pdf
PDF файл, 1,0 MB, качен на 13.10.2023

pdf document

Решение на Министерски съвет.pdf
PDF файл, 425,5 KB, качен на 13.10.2023

pdf document