Върни се горе

Светът се променя. И в този променящ се свят най-постоянна ценност остава здравето. Нашето и това на нашите близки. Не отричаме, че системата на здравопазването в България е изправена пред редица предизвикателства. Те всички трябва да бъдат анализирани и да бъдат намерени съответните им решения. Няма бърз начин за успешно и трайно преодоляване на всички проблеми.
Живеем в технологичен дигитален свят. Пътуваме лесно, комуникираме лесно, постоянно автоматизираме процесите. В този свят медицинската наука и технологии се развиват с темпове, които не сме си представяли и дава все по-големи възможности за диагностика и лечение на заболяванията. Това налага нашата здравна система да се трансформира, развивайки технологичните си възможности, но запазвайки своята достъпност. Защото големите скъпооборудвани болници не могат да заместят лекаря и медицинската сестра близо до дома или в линейката, когато нещата се объркат внезапно. И никой не може да замени дадения навреме съвет от фармацевта как рационално да приемаме лекарствата, да избегнем нежелани взаимодействия и неефективно лечение.
Живеем в свят на глобално затопляне, климатични промени, смог и храна и стоки в платмасови опаковки. В този свят се раждат деца. И ние трябва да им осигурим най-добрият старт в живота - да растат здрави и спокойни в чиста и здравословна среда. Дължим им чист въздух, чиста вода и храна. Дължим им най-добрите медицински грижи за тяхното физическо и психическо здраве. За да могат те от своя страна да променят този свят към добро, дори още преди да са пораснали...
Живеем все по-дълго. Средната продължителност на живота в света се увеличава. В този свят възрастните хора често живеят по-дълго в болест и самота. Дължим им достойно остаряване в добро здраве и грижи, когато то се влоши, защото те са полагали грижи за нас и за развитието на тази страна.
Живеем във време на епидемии, войни, терористични актове, носещи страдание и смърт. И ако не можем сами да спрем вирусите, войнолюбците и терористите, то със сигурност можем да ограничим своите вредни навици, да се храним по-здравословно, да отделяме време за физическа дейност. Можем да не пропускаме профилактичния преглед при своя лекар. Можем да ползваме съвременните средства за комуникация, за да потърсим информация или здравен съвет навреме. Може да намалим скоростта, когато шофираме.
Можем сами да направим толкова много неща за своето здраве и за това на другите ...
Светът се промени. Време е да се променим и ние. Време е да променим и нашата здравна система, която да е съответна на нашите нужди и да произвежда повече здраве, за да лекува по-малко болести. Време е да се погрижим за средата, в която живеем. Време е!
Национална здравна стратегия 2030 ни дава посока и хоризонт за тази промяна. Тя е амбициозна рамка, задаваща заявка за промени. С ефективни реформи, повече инвестиции и по-ефективно управление на съществуващата експертиза и инфраструктура ние можем да постигнем съществени подобрения в здравните резултати.
От името на правителството искам да благодаря на всички, които взеха участие в разработването на Национална здравна стратегия 2030. Нямам съмнение, че духът на екипност и отдаденост на подобряването на здравето на населението ще ни придвижат към бъдещето, което очертава стратегията, а последователността, устойчивостта и надпартийния консенсус в името на здравето ще я изпълнят с живот и смисъл.
Нека го направим заедно!