Върни се горе

Настоящата концепция изразява волята на Правителството на Република България за преструктуриране на болничната помощ с цел осигуряване на достъп на населението до качествена медицинска помощ и своевременна спешна помощ в лечебни заведения с ресурсна осигуреност и кадрова обезпеченост.

Направен е обзор на текущото състояние на болничния сектор, наличните слабости и недостатъци в практиката и организацията на сектора до този момент. На тази база са очертани първите стъпки и насоки за преструктуриране на сектора с цел подобряване здравното обслужване на населението, гарантиране стабилността на болничните структури и постигане на по-добра ефективност на здравната система.

Концепцията за преструктуриране на системата за болнична помощ служи като основен документ в процеса на планиране и адекватно усвояване на публичните и европейски средства.

Концепция за преструктуриране на болничната помощ на Република България 2009 г.

Приложение 1
PDF файл, 337,9 KB, качен на 16.12.2009

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 627,1 KB, качен на 16.12.2009

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 108,6 KB, качен на 16.12.2009

pdf document

Приложение 4
PDF файл, 477,2 KB, качен на 16.12.2009

pdf document

Приложение 5
PDF файл, 126,5 KB, качен на 16.12.2009

pdf document

Приложение 6
PDF файл, 159,9 KB, качен на 16.12.2009

pdf document

Решение на Министерски съвет от 16.12.2009 г.
PDF файл, 115,3 KB, качен на 16.12.2009

pdf document

Изменения и допълнения

2010 г.

Решение на Министерски съвет от 01.12.2010 г.
PDF файл, 159,7 KB, качен на 02.12.2010

pdf document

Решение на Министерски съвет от 01.09.2010 г.
PDF файл, 150,3 KB, качен на 02.09.2010

pdf document

Решение на Министерски съвет от 25.03.2010 г
Приемане на допълнения към Приложение 3 и Приложение 5 на Концепция за преструктуриране на болничната помощ.
PDF файл, 197,9 KB, качен на 26.03.2010

pdf document