Върни се горе

Достигането на възможно най-високия стандарт здраве е едно от фундаменталните права на всяко човешко същество.

През 2012 г. всички 53 държави членки на Европейския регион на СЗО приеха нова обща рамка за политики – “Здраве 2020”.

С това държавите в Европейския регион потвърждават своята отговорност за гарантиране на правото на здраве и поемат ангажимент за въвеждане на всеобхватност, солидарност и равен достъп като основни ценности в организирането и финансирането на своите здравните системи. Те се обединяват около стремежа към възможно най-доброто здраве, независимо от етническа принадлежност, пол, възраст, социално положение или платежоспособност.

Споделените от тях цели включват „значително подобряване на здравето и благосъстоянието на населението, намаляване на здравното неравенство, укрепване на общественото здраве и осигуряване на здравна система, която е всеобхватна, справедлива, устойчива и с високо качество”.

Европейска рамка за политики в помощ на действията на институциите и обществото за здраве и благосъстояние „Здраве 2020” уважава многообразието на държавите в Региона. Рамката за политики разчита на много и различни хора в управлението и извън него, които със своето вдъхновение и целеустременост ще преодолеят по-успешно сложните предизвикателства, пред които е изправено здравето в 21 век и приетите регионални цели за здравето на хората Европейския регион:

  1. Намаляване на преждевременната смъртност в Европейския регион до 2020 г.
  2. Увеличаване на продължителността на живота в Европейския регион.
  3. Намаляване на здравното неравенство в Европейския регион до 2020 г.
  4. Подобряване на благосъстоянието на населението в Европейския регион.
  5. Осигуряване на универсално покритие и достъп до възможно най-доброто здраве.
  6. Определяне на национални цели и планове по отношение на здравето в държавите членки

„Здраве 2020“ насърчава всяка държава от Европейския регион да участва в изпълнението на европейските цели и да определя свои национални цели и задачи, свързани със здравето на нейните граждани.

С настоящия документ България потвърждава своя ангажимент към реализацията политиката на СЗО, определяща здравето като основен ресурс и актив за обществото.

Концепция "Цели за здраве 2020"
PDF файл, 1,8 MB, качен на 18.02.2015

pdf document

Concept “Objectives for health 2020”
DOC файл, 1,6 MB, качен на 29.10.2015

doc document