Върни се горе

  • Протокол № 1 от работата на комисията

    • Обновено

    Протокол № 1
    pdf файл, 590,1 KB, качен на 24.08.2018

    pdf document

Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по ПО4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Публикувано в АОП под № 00080-2018-0007

 

Решение № РД-11-85 от 16.03.2018 г.
pdf файл, 252,8 KB, качен на 19.03.2018

pdf document

Обявление
pdf файл, 803,6 KB, качен на 19.03.2018

pdf document

Документация
pdf файл, 2,2 MB, качен на 19.03.2018

pdf document

Приложение № 1
docx файл, 540,5 KB, качен на 19.03.2018

docx document

Приложение № 2
docx файл, 538,0 KB, качен на 19.03.2018

docx document

Приложение № 3
docx файл, 538,8 KB, качен на 19.03.2018

docx document

Приложение № 4
docx файл, 538,2 KB, качен на 19.03.2018

docx document

Образци на документи
docx файл, 665,8 KB, качен на 19.03.2018

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 87,9 KB, качен на 19.03.2018

zip document

Проект на договор
docx файл, 544,8 KB, качен на 19.03.2018

docx document