Върни се горе

Трансплантацията е лечебна процедура, състояща се от неразривно свързани три етапа – предоставяне на биологичен материал (орган, тъкан, клетки), хирургическа операция и следоперативни лечение и наблюдение, при която тъкани, клетки, части от орган или цял орган се вземат от едно тяло (донор), за да се присадят с лечебна цел на друго тяло (реципиент) или на друго място от същото тяло.

 

Донорството на органи е безвъзмезден акт на даряване органите на починал пациент или здрав човек (като здравият човек може да дари единствено част от черен дроб, костен мозък или един бъбрек), с цел те да бъдат присадени на нуждаещи се от трансплантация пациенти.

  • Трупното донорство може да се реализира при категорично установена мозъчна смърт и декларирано от близките на починалия съгласие за даряване.
  • В случаите на живо донорство, съгласието се регистрира също по законово определен начин. Изисква се собственоръчен подпис на донора.

Важно е да знаем, че при трупното донорство животът и качество на живот на всеки нуждаещ се от трансплантация зависят от благородството на починалия и неговите близки.

 

Видове трансплантация

 

  • Органна трансплантация се извършва при невъзможни за лечение от медицинска гледна точка болести. Органна трансплантация може да бъде извършена на сърце, черен дроб, бял дроб, бъбрек, панкреас и тънко черво. При интервенцията увредените органи на реципиента се заменят със здрави органи, експлантирани от жив или трупен донор.

Органната трансплантация има характер на животоспасяващо лечение в случаи на сърдечно, белодробно и чернодробно заместване, или промяна на качеството на живот и лечение при бъбречно заместване.

  • Тъканната трансплантация представлява присаждане на тъкани – кожа, кости, хрущяли, сухожилия, кръвоносни съдове, очни роговици и други. Трансплантация на тъкани се извършва за възстановяване на пациента при травми, сериозни наранявания, изгаряния, при пластична хирургия и др.
  • Клетъчната трансплантация представлява присаждане на клетки.  В момента утвърдена медицинска процедура е само присаждане на хемопоетични стволови клетки. Те се използват при лечение на сериозни онкохематологични заболявания и при някои видове солидни тумори.

Ин витро оплождането на донорска яйцеклетка също представлява клетъчна трансплантация.

Донор на тъкани и клетки може да бъде както жив, така и починал човек.