Върни се горе

 • Протокол № 1

  • Обновено

  Протокол № 1
  pdf файл, 25,1 MB, качен на 15.03.2019

  pdf document
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

  • Обновено

  Решение за удължаване на сроковете
  pdf файл, 179,9 KB, качен на 07.02.2019

  pdf document
 • Разяснения

  • Обновено

  Разяснение № 1
  pdf файл, 169,5 KB, качен на 06.11.2018

  pdf document

"Избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на три от дейностите, включени в проект "Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2", включваща три обособени позиции.

Публикувано в РОП с УИН 00080-2018-0021

Обявление за поръчка
pdf файл, 872,8 KB, качен на 15.10.2018

pdf document

Документация за обществена поръчка
pdf файл, 1,1 MB, качен на 17.10.2018

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 89,9 KB, качен на 17.10.2018

zip document

Образци на документи
docx файл, 361,7 KB, качен на 17.10.2018

docx document

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
pdf файл, 238,0 KB, качен на 17.10.2018

pdf document