Върни се горе

Технически спецификации за закупуване на 400 броя линейки с необходимото оборудване, във връзка с подготовката на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ.

Във връзка с предстоящото обявяване на обществена поръчка с предмет: Доставка на 400 броя линейки с необходимото оборудване, във връзка с подготовката на проектно предложение за кандидатстване с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., Министерството на здравеопазването публикува изготвените Технически спецификации за публично обсъждане и за запознаване на заинтересованите страни. Коментари и предложения относно съдържанието на документите могат да бъдат изпращани на електронен адрес: vmitkova@mh.government.bg до 17.30 часа на 22.12.2017 г.

Предложение № 1
pdf файл, 1,1 MB, качен на 19.03.2018

pdf document

Предложение № 2
pdf файл, 590,9 KB, качен на 19.03.2018

pdf document

Предложение № 3
pdf файл, 650,2 KB, качен на 19.03.2018

pdf document

Предложение № 4
pdf файл, 149,7 KB, качен на 19.03.2018

pdf document

Предложение № 6
pdf файл, 335,2 KB, качен на 19.03.2018

pdf document

Предложение № 7
pdf файл, 449,8 KB, качен на 19.03.2018

pdf document

Предложение № 8
pdf файл, 1,5 MB, качен на 19.03.2018

pdf document

Предложение № 5
pdf файл, 623,5 KB, качен на 19.03.2018

pdf document