Върни се горе

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на всички видове строително-монтажни работи, необходими за пускането на 13 /тринадесет/ строежа, групирани в 13 /тринадасет/ обособени позиции

Отговор 4
pdf файл, 532,0 KB, качен на 09.04.2012

pdf document

Отговор 3
pdf файл, 500,7 KB, качен на 05.04.2012

pdf document

Отговор 2
pdf файл, 495,9 KB, качен на 09.03.2012

pdf document

Отговор
pdf файл, 438,7 KB, качен на 14.03.2012

pdf document

Документация 4
pdf файл, 1,3 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Документация 3
pdf файл, 1,7 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Документация 2
pdf файл, 2,1 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Документация 1
pdf файл, 1,7 MB, качен на 24.02.2012

pdf document

Обявление
pdf файл, 8,2 MB, качен на 29.05.2015

pdf document

Решение
pdf файл, 1,8 MB, качен на 29.05.2015

pdf document