Върни се горе

  • Справка за възстановени гаранции

    • Обновено

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения на медицински специалисти за диагностика, грижи и лечение на хора, живеещи с ХИВ/СПИН(ХЖХС) за нуждите на ПФГФ

Съобщение за отваряне на ценови оферти
pdf файл, 37,1 KB, качен на 20.08.2014

pdf document

Обявление
pdf файл, 801,4 KB, качен на 26.06.2014

pdf document

Решение
pdf файл, 183,9 KB, качен на 26.06.2014

pdf document

Образци
docx файл, 83,3 KB, качен на 26.06.2014

docx document

Справка за възстановени гаранции за участие
pdf файл, 211,2 KB, качен на 15.07.2015

pdf document