Върни се горе

  • Обявление за възлагане на обществена поръчка по прекратени обособени позиции.

    • Обновено

    Обявлени за възложена поръчка
    pdf файл, 209,8 KB, качен на 20.08.2018

    pdf document

"Доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика и техническите средства за приложението им“, включваща двадесет и една самостоятелно обособени позиции

Публикувано в АОП под № 00080-2018-0010

Решение № РД-11-128 от 25.04.2018г .
pdf файл, 346,3 KB, качен на 27.04.2018

pdf document

Обявление
pdf файл, 2,1 MB, качен на 27.04.2018

pdf document

Документация
pdf файл, 1,8 MB, качен на 27.04.2018

pdf document

Образци на документи и проекти на договори
docx файл, 117,3 KB, качен на 27.04.2018

docx document

Списък на крайни получатели Приложение № 2
xlsx файл, 12,6 KB, качен на 27.04.2018

xlsx document

еЕЕДОП
zip файл, 84,5 KB, качен на 27.04.2018

zip document