Върни се горе

„Доставка на радиоактивни лекарствени продукти, радиофармацевтици, радионуклидни генератори, китове и радионуклидни прекурсори за 2019 г.“, включваща петдесет самостоятелно обособени позиции.

Публикувано в РОП с УИН 00080-2018-0031

Решение за откриване на поръчката
pdf файл, 3,5 MB, качен на 27.12.2018

pdf document

Обявление за поръчка
pdf файл, 25,4 MB, качен на 27.12.2018

pdf document

Документация
pdf файл, 19,9 MB, качен на 27.12.2018

pdf document

еЕЕДОП
zip файл, 84,7 KB, качен на 27.12.2018

zip document

Образци на документи
docx файл, 71,1 KB, качен на 27.12.2018

docx document

Образец на приемо-предавателен протокол
pdf файл, 262,7 KB, качен на 27.12.2018

pdf document