Върни се горе

Доставка на лекарствени продукти за 2018 г, отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на бълг.граждани за заболявания извън обхвата на задълж. здравно осиг-не по прекр. обособени позиции

Публикувано в АОП под № 00080-2018-0011

Решение РД-11-144 от 03.05.2018 г.
pdf файл, 3,3 MB, качен на 04.05.2018

pdf document

Обявление
pdf файл, 653,8 KB, качен на 04.05.2018

pdf document

Документация
pdf файл, 19,1 MB, качен на 04.05.2018

pdf document

Образци на документи
docx файл, 61,1 KB, качен на 04.05.2018

docx document

Образец приемо-предавателен протокол
docx файл, 15,8 KB, качен на 04.05.2018

docx document

еЕЕДОП
zip файл, 86,2 KB, качен на 04.05.2018

zip document