Върни се горе

Публикувано в АОП 00080-2015-0026

Покана
pdf файл, 7,2 MB, качен на 21.08.2015

pdf document

Образци
docx файл, 59,0 KB, качен на 21.08.2015

docx document

Решение
pdf файл, 2,1 MB, качен на 21.08.2015

pdf document

Решение класиране
pdf файл, 42,7 KB, качен на 04.09.2015

pdf document

Доклад от комисия
pdf файл, 780,3 KB, качен на 04.09.2015

pdf document

Договор
pdf файл, 3,6 MB, качен на 13.10.2015

pdf document

Ценово предложение
pdf файл, 556,3 KB, качен на 13.10.2015

pdf document

Техническо предложение
pdf файл, 3,1 MB, качен на 13.10.2015

pdf document