Върни се горе

  • Справка за възстановени гаранции

    • Обновено

Избор на изпълнител за ремонт и поддържане на автомобили на Министерство на здравеопазването по три обособени позиции

Публична покана
pdf файл, 1,4 MB, качен на 17.03.2014

pdf document

Документация към публична покана
doc файл, 742,5 KB, качен на 17.03.2014

doc document

Списък МПС - обособена позиция 1
docx файл, 24,3 KB, качен на 17.03.2014

docx document

Списък МПС - обособени позиции 2 и 3
xlsx файл, 13,8 KB, качен на 17.03.2014

xlsx document