Върни се горе

  • Разяснения

    • Обновено

    Разяснение 1
    pdf файл, 235,1 KB, качен на 16.11.2015

    pdf document

Избор на одитор за извършване на окончателен одит за отчитане на разходите и финансовото изпълнение на проект BG161PO001.1.1-08/2010/014 “Преструктуриране на домовете за медико-социални грижи за деца от 0-3 г”

Публикувано в АОП под № 9047589

Публична покана
pdf файл, 238,9 KB, качен на 12.11.2015

pdf document

Документация към публичната покана
docx файл, 539,5 KB, качен на 12.11.2015

docx document