Върни се горе

Избор на  експерти за изготвяне на технически задания и спецификации за възлагане на обществени поръчки, в изпълнение на проекти, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС, от страна на Министерство на здравеопазването, в качеството му на бенефициент по договори, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.

Обявление цени
pdf файл, 489,0 KB, качен на 18.11.2009

pdf document

Обявление
pdf файл, 778,6 KB, качен на 18.11.2009

pdf document

Сведения
doc файл, 32,0 KB, качен на 18.11.2009

doc document

Декларация по чл. 47
doc файл, 50,5 KB, качен на 18.11.2009

doc document

Документация
doc файл, 145,0 KB, качен на 18.11.2009

doc document

Решение
doc файл, 51,0 KB, качен на 18.11.2009

doc document

Приложения
zip файл, 137,2 KB, качен на 18.11.2009

zip document