Върни се горе

ОТНОСНО: Проблеми във финансирането на комплексните онкологични центрове

13.05.2011 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,
УВАЖАЕМИ Г-Н СТОИЛОВ,
 

Не считам, че има проблем с осигуряването на дейността на онкологичните центрове в страната и лечението на пациентите в тях. От началото на тази година МЗ пое финансирането на 12 - те бивши диспансера. До края на април са сключени договори с 10 от тях. Тези лечебни заведения са получили над 7 млн. лв. за дейността си за първите четири месеца на годината. В момента, в който и другите два центъра – във Велико Търново и Шумен, сключат договори с МЗ, ще получат съответното финансиране. Кога ще стане това зависи единствено от тях. Ако двата центъра откажат да подпишат договори с МЗ, пациентите в тях няма да останат без лечение. Те ще бъдат пренасочени за наблюдение към най-близките лечебни заведения в региона. За първи път през тази година за диспансерно наблюдение на хората с онкологични заболявания средства от МЗ получават и болниците, в които се лекуват тези диагнози. Това са областните болници, университетските и други.

Преминаването на финансирането на бившите диспансери към МЗ има за цел да уеднакви условията на работа на лечебните заведения в страната и да преразпредели наличния финансов ресурс по по-справедлив начин. Затова, както вече отбелязах, финансиране за диспансерна дейност ще получават и болниците. Досега те реално извършваха подобен вид дейност без тя да им се заплаща. За осигуряване на по-адекватно лечение на пациентите с онкологични заболявания през тази година драстично се увеличиха и стойностите на клиничните пътеки по химиотерапия и лъчетерапия. Освен това се въведе целево финансиране от 900 лв. на пациент с таргетна терапия на година за диагностични процедури. До момента тази дейност не се финансираше. Считам, че това са крачки в правилната посока и МЗ ще продължи да работи за създаването на по-добри условия за лечение на пациентите и работа на лекарите.

Сподели в: