Върни се горе

Относно: наличие на заболели и/или заразоносители с COVID-19 от ЦСМП гр. Русе към 08.07.2020 г. и мерки, предприети от Министерство на здравеопазването и РЗИ Русе за своевременно изследване на персонала

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Към 08.07.2020 г. сред персонала на ЦСМП гр. Русе е диагностицирана една медицинска сестра с лабораторно потвърдена диагноза COVID-19. Касае се за жена на 49 г., хоспитализирана на 30.06.2020 г. в УМБАЛ „Медика Русе“, поради оплаквания от болки в гърлото, суха кашлица, фебрилитет до 39 0С и дискомфорт в гръдната област, датиращи от пет дни преди датата на постъпване в лечебното заведение.

В хода на проведеното от РЗИ Русе епидемиологично проучване са установени, издирени и оценени според риска контактните лица. Установени са 10 души от персонала на        ЦСМП гр. Русе, които са осъществили пряк незащитен контакт със заболялата. Лицата са поставени под 14-дневна карантина с проследяване на здравословното им състояние, като до нейното приключване няма заболели сред тях. На 09.07.2020 г. същите са изследвани по метода полимеразно верижна реакция и са с отрицателен резултат.

По отношение на лабораторно изследване за COVID-19 на останалия персонал на ЦСМП гр. Русе, на регионално ниво са предприети действия по поетапно изследване на всички лица с бързи антитялови и антигенни тестове. При положителен резултат, се провежда допълнително изследване по метода полимеразно верижна реакция.

Общият брой на персонала на ЦСМП-Русе по представения списък в РЗИ-Русе е 168 лица. От тях са изследвани 139 души, както следва:

  • С PCR тестове: 10 лица от персонала, определени като високорискови, поради осъществен близък, незащитен контакт с потвърдения случай (описани по-горе). Всички са с отрицателни резултати.
  • С бърз тест за антитела и бърз тест за антигени: 27 лица, нискорискови контактни от ЦСМП гр. Русе. Всички са с отрицателни резултати.
  • Останалите служители в ЦСМП по списъчен състав са 131. От тях, изследвани до момента са 102 лица с бързи тестове за антитела. Установено е едно лице с положителен резултат за IgM антитела и същото е изследвано с РCR за COVID-19. Резултатът е отрицателен.

Разпределението на медицинския персонал по филиали е, както следва:

 

общо

изследвани

неизследвани

Администрация Русе

16

16

 

Централа гр. Русе

44

30

14

Филиал гр. Бяла

27

25

2

Филиал гр. Сливо поле

14

14

 

Филиал гр. Две могили

14

7

7

Филиал гр. Ветово

16

10

6

Общо

131

102

29

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

 

           

 

Видно от гореизложеното, териториалната структура на Министерството на здравеопазването в област Русе в лицето на РЗИ Русе предприема необходимите действия за своевременно изследване на медицинския персонал на ЦСМП с цел недопускане разпространение на COVID-19 както сред медицинската общност, така и в областта и гарантиране непрекъснатост на медицинското обслужване на населението.

 

 

 

 

Сподели в: