Върни се горе

ОТНОСНО: Обещаното увеличение с 10 % на трудовите възнаграждения в системата на спешната помощ

17.09.2010 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ Д-Р ШАРКОВ,

Правителството в своята загриженост към работещите в системата на спешната медицинска помощ, оценявайки непривлекателният и отговорен денонощен труд, свързан със  запазване здравето и живота на всеки български гражданин, заложи в своите приоритети подобряване  условията на труд и повишаване на заплатите с 10 % от началото на 2010г.

В последствие, както Ви е известно финансовите ресурси на страната се оказаха значително по-ограничени и към днешна дата  Министерство на здравеопазването не е в състояние да изпълни поетият ангажимент, въпреки огромното ни желание.

Уважаеми Д-р Шарков, гарантирам Ви, че нашата загриженост към работещите в системата за спешна медицинска помощ ще остане и при всяка възможност ще подобряваме условията на труд, ще полагаме усилия за повишаване  квалификацията им, както и на трудовите възнаграждения.

Нашата цел е да постигнем високоефективна система за оказване на спешна медицинска помощ  с високо квалифицирани кадри, удовлетворени от своя отговорен, но често недооценяван труд.                            

Сподели в: