Върни се горе

ОТНОСНО: Политиката на Министерството на здравеопазването по отношение финансирането на болничните заведения в страната

10.09.2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРОВ,


Във връзка с поставения от Вас въпрос, относно политиката на Министерство на здравеопазването по отношение на финансирането на болничните заведения, Ви информирам следното:

Съгласно въведеният в страната здравноосигурителен модел, здравните услуги, предоставени от лечебните заведения на задължително здравноосигурените лица се заплащат от Националната здравноосигурителна каса. Бюджетът на НЗОК е част от републиканския бюджет и се разходва по реда на Закона за бюджета на НЗОК за 2010г., приет от Народното събрание на Република България. Министърът на здравеопазването не е разпоредител със средствата за здравноосигурителни плащания на НЗОК.

По повод възникналите проблеми във връзка с изпълнението на Закона за бюджета на НЗОК за 2010г., на 31 август т.г. бе проведена среща с министър-председателя г-н Бойко Борисов, в която участваха представителите на съсловните организации, синдикатите, НЗОК, Министерство на финансите и Министерство на здравеопазването. След обсъждане на проблемите, бе получено уверение, че ще бъдат осигурени финансови средства за медицинските дейности, заплащани от НЗОК.

Възнагражденията на персонала в лечебните заведения – търговски дружества, се формират в съответствие с приходите и са функция на финансовите резултати на дружествата.

Съществуващата в момента система за болнична помощ, състояща се от над 400 болнични заведения, и осигуреното право на пациентите на избор на изпълнител на медицинска помощ, не предполага възникване на ограничения и затруднения по отношение на приема на пациенти, нуждаещи се от болнично лечение.

Сподели в: