Върни се горе

ОТНОСНО: Финансиране на дейностите по преструктуриране на болнични заведения

10.09.2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,Финансирането на преструктурирането на болничната система ще се осъществи със средства от Европейските  структурни фондове, за които Министерство на здравеопазването в момента кандидатства.

            Средствата са предназначени за държавни и общински болници, като за държавните болници максималната стойност на безвъзмездната помощ е 137 млн. лв., а за общинските 147 млн. лв.

            Инвестицията за държавните болници ще бъде за лечение и диагностика на онкологични заболявания. Предвижда се да се финансират 2 високотехнологични болници за онколечение и 10 високотехнологични центъра за онко-диагностика.

Финансирането в общинските болници ще бъде за 3 типа болници:

  • комплексни онкологични центрове /бивши диспансери/;

 

  • болници, които ще се преструктурират в болници за долекуване и медицински ценрове;

  • големи общински болници

            Инвестицията ще бъде само за инфраструктурни проекти за преструктуриране на болничната система, а не за финансирането на медицински дейности. В тази връзка, размера на бюджета на НЗОК няма отношение към инвестицията от Европейския съюз.

 

Сподели в: