Върни се горе

ОТНОСНО: Необходимостта от мерки по отношение на медицински персонал, с наличие на алкохол в кръвта по време на дежурство

10.09.2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ХРИСТОВА,

Във връзка с отправения от Вас въпрос, Ви информирам, че беше проведен разговор с изпълнителния директор на „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД д-р П. Герганов. След инцидента на 01.07 срещу 02.07.2010г. са извършени две проверки от РЦЗ София област. Със заповед  №150/06.07.2010г. на изпълнителния директор на „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД, медицинската сестра Цветанка Дерменджийска е освободена от длъжност. Педиатърката на болницата е подала молба за напускане по собствено желание поради несъгласие с преувеличените констатации от страна на медиите. В качеството си на изпълнителен директор на лечебното заведение д-р Герганов е провел колегиум и разговори със старшите медицински сестри и завеждащите отделения за предприемане на мерки за подобряване на дисциплината и вътрешния ред в лечебното заведение.

Целта на извършените проверки е преди всичко осигуряване на достъпна и качествена медицинска помощ и защита правата на пациентите. Трудовата дисциплина и нейното спазване се регламентират с Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение, утвърден от неговия изпълнителен директор.

Сподели в: