Върни се горе

ОТНОСНО: Готовността на системата на здравеопазване да бъдат извършени имунизации и профилактични прегледи на децата до 18-годишна възраст

30.04.2010 г.

         УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,

             УВАЖАЕМА Г-ЖО МАСЛАРОВА,

             УВАЖАЕМА Г-ЖО ХРИСТОВА,

         

Във връзка с отправеният от Вас въпрос, Ви уведомяваме за следното:

            С промяната на Наредба 15 на МЗ за имунизациите в Р. България от 2009 г., в Националния имунизационен календар бяха въведени два нови антигена – хемофилус инфлуенце и пневмококи, които имат съществено влияние върху детската патология в най-ранната възраст. По този начин българският имунизационен календар значително се доближи до календарите на страните от ЕС. Една от първите задачи, на екип на Министерство на здравеопазването, бе подписването на договорите за доставка на ваксините за изпълнение на новия календар. Към момента те са подписани, изпратени са заявките към фирмите-доставчици и в 10 дневен срок препаратите ще бъдат доставени в склада на МЗ. От началото на месец май те ще бъдат транспортирани при стриктно спазване на хладилното съхранение на ваксините до всички Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, а чрез тях и до всички общопрактикуващи лекари. С цел повишаване на обхвата с имунизации на „трудно-достъпни” групи от населението, по предложение на Министерство на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика направи промени в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. Промяната бе обнародвана в бр. 27 на Държавен вестник от 09.04.2010 г. и предвижда общопрактикуващите лекари или РИОКОЗ (когато по обективни причини няма избран личен лекар) да издават служебна бележка, че детето има извършени задължителните по Имунизационния календар ваксинации за възрастта.    По предложение на Министерството на труда и социалната политика е изготвен образец на служебната бележка, който е изпратен с писмо до всички РИОКОЗ за ползване. РИОКОЗ ще издават посочените служебни бележки по изключение, тъй като неупражненото право на избор на личен лекар не е уважителна причина. Издаването им от РИОКОЗ ще бъде напълно безплатно за родителите.

Министерството на здравеопазването ще предприеме действия за създаване на нормативни предпоставки за безплатно издаване на служебни бележки и от личните лекари на децата ( с промени в Наредба 40 ).

Сподели в: