Върни се горе

 

Относно: Резерва на здравната каса

14.05.2010 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА,
УВАЖАЕМИ Г-Н МИКОВ,

 

Относно събраните в Българската народна банка средства на Националната здравноосигурителна каса,  Ви информираме за следното :

Наличностите по сметки на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) в БНБ към 31.03.2010 г. са в размер на 800 млн. лв., от тях по сметка 7306 “Текущи бюджетни сметки на НЗОК– 450 млн. лв. и сметка 1615 “Депозитни сметки на бюджетни предприятия в левове- 350 млн. лв. Средствата са отразени в месечния отчет за касовото изпълнение на НЗОК към 31.03.2010 г., равнен с форма 91 “Месечна отчетност за салдата по сметките на бюджетните предприятияна БНБ.

Средствата на НЗОК в БНБ се включват в единната сметка, в съответствие с   разпоредбите на  годишния  Закон за държавния бюджет, „при запазване на тяхната финансова автономност при управлението на паричните средства”.  Тези средства принадлежат на НЗОК и могат да се разходват единствено и само за  целите на здравното осигуряване.

Сподели в: