Върни се горе

ОТНОСНО: Рамкова инвестиционна програма

 

28.05.2010 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЖЕЛЕВ, УВАЖАЕМИ Г-Н МИКОВ, УВАЖАЕМИ Г-Н НАЙДЕНОВ,

 

Средносрочната Рамкова инвестиционна програма за здравеопазване по Оперативна програма „Регионално развитие” е предадена на 30 март 2010 година, в периода преди моето встъпване в длъжност. Като основни причини за отхвърляне на програмата, Управляващият орган /Министерство на регионалното развитие и благоустройство/ посочва:

-          липса на обосновка на целите и очакваните резултати от програмата;

-          липса на анализ на регионалните нужди и проблеми;

-          липса на критерии за избор, на конкретните обекти на интервенция.

Всичко това е резултат от:

-          липса на национална здравна карта, върху която екипа на Министерство на здравеопазването работи в момента;

-          недостатъчно ясно определяне на медицинските дейности, които могат да се извършват само във високотехнологичните болници съгласно концепцията за преструктуриране на болничната помощ. Такива определения вече се изготвят.

-          приемане на посочените от болниците потребности без да се отчита действителната необходимост от високо технологично оборудване, което в новата програма ще бъде поправено на база здравна карта.

Ръководството на Министерство на здравеопазването е в диалог с Управляващия орган /МРРБ/ и с Дирекция „Регионална политика”  на Европейската комисия. Активно се обсъждат стъпките, които новото ръководство на министерството ще предприеме за финансиране на високотехнологичните болници по Оперативна програма „Регионално развитие”. Постигнато е съгласие Министерство на здравеопазването да пренапише Средносрочната Рамкова инвестиционна програма, в която ясно да бъдат обвързани целите с очакваните резултати. Одобрението на оборудването на високотехнологичните болници и поименното им определяне ще зависи от анализа на изготвяната актуализирана Национална здравна карта. Ръководството на министерството възнамерява до края на м. Септември 2010 г. да представи новата инвестиционна програма за оценка на Управляващия орган.

Сподели в: