Върни се горе

ОТНОСНО: Изразходването на 60 млн. лв. от резерва на НЗОК

 

25.06.2010 г.

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

 

От създаването си през 1999 година НЗОК има открита бюджетна банкова сметка в БНБ в лева. В нея постъпват приходите от здравноосигурителни вноски, глоби, санкции и други неданъчни приходи. От тази сметка НЗОК се разплаща с доставчиците на медицински услуги – лекари, аптеки, болници и др., както и за административна издръжка. По тази причина салдото на сметката за всеки ден е различно. От паричните средства, които са натрупани в тази разплащателна сметка, през 2001 г. е открит депозит, който към днешна дата е 350 милиона лева. Останалата част от тази бюджетна банкова сметка е така наречената разплащателна сметка, която се променя в зависимост от разплащането с доставчиците на медицински услуги, както и за средствата, необходими за административната издръжка. Няма нормативен документ, който да определя създаването на резерв по банкови сметки и в определен размер в БНБ или в която и да е друга търговска банка.

Депозитът по сметката на НЗОК е постоянен – 350 милиона лева, а разплащателната сметка се променя в зависимост от постъпленията и плащанията всеки месец. Към 31.05.2010 г. левовата наличност на НЗОК в БНБ е 995 859 635 лв.

Депозитът в размер на 350 милиона лева може да бъде освободен само с решение на Надзорния съвет на НЗОК. От началото на годината до днес Надзорният съвет не е взимал такова решение.

Сподели в: