Върни се горе

ОТНОСНО: Закриване на отделения в МБАЛ в Ловеч, Троян и Тетевен

9.07.2010 г.

               УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ГОРОВ,

 

            Както многократно съм заявявала, отново подчертавам, че няма да има «закрити болници и отделения», а ще работим за преструктуриране на системата в полза на достъпна, потребна и качествена медицинска помощ. В момента  в Министерство на здравеопазването се извършват много действия в посока на постигане на тази цел. В тази връзка се разработват нови и усъвършенстват действащите вече медицински стандарти, прави се преглед на състоянието на всички лечебни заведения за болнична помощ по отношение на структурата, оборудването, наличието на медицински специалисти, както и на компетенциите и обема на извършваната от тях дейност. На базата на експертен анализ на наличната информация ще се даде обективна оценка на възможностите и потенциала  на конкретното лечебно заведение и отделните негови структури, значението му по отношение на задоволяване на здравните потребности на населението и функционирането на здравната мрежа в рамките на Областната здравна карта. Това означава, че настоящите действия са  моментна оценка на състоянието на болничната помощ по области, която е база за  нашите управленски решения за оптимално преструктуриране на системата чрез Националната здравна карта. В контекста на изложеното, Ви информирам, че «няма закриване на отделения в  многопрофилните болници в Ловеч, Троян и Тетевен. Няма «закрити»  никъде в страната. След приемане на промените в ЗЛЗ, аз ще изпълня своите задължения произтичащи от законовите текстове.

            За мен е необяснима бурната реакция и неразбиране  на  нашите действия, тъй като считам, че  това което извършваме в момента чрез нашите регионални структури – РЦЗ, е нашата рутинна работа и задължение, пък и ние многократно обяснихме какво правим. Министърът на здравеопазването има право и задължение да извършва  преглед и анализи на системата на здравеопазването, да прилага модели с оглед максимално обективни решения при извършване на реформата. Още повече, че има ясно заявена политическа воля за реформа в здравеопазването, която не само, че е наболяла, а има крещяща нужда да бъде извършена и аз обещах пред Вас да работя за това. 
            Ето защо, аз очаквам Вашата подкрепа и съдействие и Ви  благодаря за всички мнения, предложения и сигнали, които са важни за вземане на фундаментални   решения.

Сподели в: