Върни се горе

ОТНОСНО: Позицията на Министерството на здравеопазването по препоръка на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа 1930/2010 за забрана на продажбите и използването на елктронното звукоизлъчващо устройство "Москито"

9.07.2010 г.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ТОШЕВ,

На основание на събраната от експертите на Министерство на здравеопазването информация, “Москито” е търговското наименование на акустично устройство, което излъчва пулсиращ акустичен сигнал с ниво на звука 75-95 dB в честотния обхват 16-18,5 kHz.

Този звук е възможно да бъде чут от почти всички млади хора на възраст под 25 г., но по-трудно от хора над тази възраст. Звукът е изключително дразнещ и често дори болезнен за болшинството от непълнолетните и ги кара бързо да напуснат мястото в близост до този звук. По-възрастните хора не усещат, че са изложени на такъв вид звуково излъчване, защото е извън техния обхват на възприемане.

Съобразявайки се с препоръките на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа за:

- забрана на инсталирането и използването на обществени места на звукови устройства, като “Москито”, които дискриминират младите хора;

- забрана за рекламирането и продажбата на устройства “Москито” или  наличие на ясна предупредителна информация в случай на използването му;

- стимулиране разкриването на повече места за спорт, почивка и социални контакти на младите хора,

Министерството на здравеопазването се ангажира:

- да проучи подробно въпроса за здравния риск от използването на посочените по-горе устройства;

- да проучи в какви сфери на обществения живот се използват такива устройства в България и какъв е ефекта от това;

- да организира работна среща по въпроса съвместно с Министерство на вътрешните работи и Министерство на образованието, младежта и науката;

- да предложи съответните промени в законодателството, които да регламентират изискванията при използването или да забранят употребата на такива устройства на обществени места, както и продажбите на подобни устройства за лична употреба.

Сподели в: