Върни се горе

ОТНОСНО: Възможността за формиране на екипи от центровете за спешна медицинска помощ и базирането им на натоварени пътни участъци по време на активния летен сезон

9.07.2010 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

УВАЖАЕМИ Д-Р ЖЕЛЕВ,

 

 

В резултат на инициатива на Министерство на здравеопазването и МВР с цел ограничаване на тежките последици от произшествията по основните пътища на страната с международен трафик и интензивно движение, през 2008 и 2009 година екипи на регионалните ЦСМП съвместно с Пътна полиция осигуряваха дежурства за оказване на помощ на пострадали при пътно-транспортни произшествия.

Тази кампания обхващаше активния летен сезон в продължение на 45 дни през 2008г. (от 01 август до 15-ти септември) и 90 дни през 2009г. (от 15-ти юли до 15-ти септември). Екипите за спешна медицинска помощ бяха разположени в 28 конфликтни точки с концентрация на ПТП по републиканската пътна мрежа на територията на всички области в страната, уточнени съвместно с регионалните директори на Пътна полиция.

През периода 1 август - 15 септември 2008 г. екипите, осигуряващи дежурства по републиканската пътна мрежа, са оказали помощ на пострадали при 80 пътно-транспортни произшествия.

През периода 15 юли - 15 септември 2009 г. екипите, осигуряващи дежурства в 28-те конфликтни точки, са оказали помощ на пострадали при 138 пътно-транспортни произшествия.

Анализът на извършената дейност през двете кампании, както и цялостното обслужване на пострадали от ПТП показа следното:

     Позиционирането на един екип, на една конфликтна точка повлиява положително качеството на оказваната спешна медицинска помощ само  в близост до дежурния екип. Независимо от положителния ефект, позиционирането води до ниско натоварване на екипа и непълноценното му използване, като е невъзможно използването му за обслужване и на други спешни случай.

Към настоящия момент, във връзка с необходимостта от оптимизиране на разходите в системата на Министерството на здравеопазването, не е предвидено формиране на допълнителни екипи от центровете за спешна медицинска помощи и базирането им на натоварени пътни участъци по време на летния сезон.

В заключение бих искала да отбележа, че са необходими допълнителни усилия и средства предимно в превенция на причините за ПТП от органите на Пътна инфраструктура, организацията на движението, КАТ и др.

Сподели в: