Върни се горе

ОТНОСНО: Въвеждането на лимити на болниците

9.07.2010 г.


               УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА Г-ЖО МАНОЛОВА,

 

              Във връзка с Вашия въпрос, Ви информирам следното:

              Делегирани бюджети за изпълнители на болнична помощ, договорни партньори на НЗОК, се въвеждат със Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. Новото оперативно ръководство на НЗОК заявява воля да спазва стриктно изискванията на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г./чл. 4, ал. 1, т. 2/ и НРД 2010 г./чл. 220/, т.е. това Решение за заплащане на дейността  в рамките на делегираните бюджети не е в нарушение на приетите нормативни актове.

              В контекста на гореизложеното  става въпрос по-скоро за „спазване”, а не „нарушаване” на правилата.

             Системата на здравеопазването е солидарна система, която  разполага с определен финансов ресурс. Солидарната система  предполага предприемане на мерки за правилно разходване на ресурса и гарантиране на необходимата медицинска помощ за гражданите. Тъй като НЗОК е финансиращата институция, тя има право да реализира мерки с цел ефективно разходване на определените в държавния бюджет средства, като в случая става въпрос не за въведени от нея мерки, а за изпълнение на приети от законодателя такива. Считам, че въвеждането на делегираните бюджети няма да се отрази пагубно на системата, тъй като, както винаги сме подчертавали, съществуват много лечебни заведения за болнична помощ, много над потребностите и средноевропейските норми, така че  пациентите ще имат гарантирано право на достъп до болнична помощ. Същевременно във всички анализи е подчертавано и главоломното нарастване на хоспитализациите през последните години, както и неефективното използване на извънболничната помощ. Въвеждането на тази мярка е в полза на дисциплиниране на системата и ограничаване на излишните и скъпоструващи хоспитализации. Тя ще допринесе и за пренасочване на средствата за пациенти, които имат действителна нужда от хоспитализация.

               При тази ситуация болничните мениджъри могат да предприемат мерки и да степенуват приоритетите, които следва да бъдат осигурени за пациентите – спешна помощ, акушеро-гинекологична и педиатрична помощ и др., като за някои състояния е възможно да се въведат «листи на чакащите», когато се допуска отложена във времето хоспитализация.

Сподели в: