Върни се горе

ОТНОСНО: Финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ в Република България

16.07.2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДИМИТРОВ И ШАРКОВ,

 Ето и информацията. Общият размер на задълженията на лечебните заведения за болнична помощ в страната – държавни и общински, е в размер на 345 млн. 669 хил. лв. към упоменатата от вас дата – 31 май 2010 г. Просрочените задължения за тези лечебни заведения са 93 млн. 481 хил.

Само задълженията на държавните лечебни заведения за болнична помощ към тази дата са 281 млн. 765 хил. лв. и просрочените от тях са 63 млн. 189 хил.

Задълженията на общинските лечебни заведения за болнична помощ към тази дата са 63 млн. 904 хил., като размерът на просрочените от тях е 30 млн. 292 хил.

Ръководството на Министерството на здравеопазването, имам предвид новото, се запозна с наследената картина на финансовото състояние на лечебните заведения за болнична помощ. Веднага бяха изискани от управителните органи и изпълнителните директори на по-големите лечебни заведения за болнична помощ, които дължаха и повече, обяснения, както и подробно разписване на антикризисни планове и разчети за погасяване на задълженията им.

Ръководството на Министерството на здравеопазването поема нов курс на работа, при който ние изискваме стриктно да се спазва нормативната уредба в страната и да се достигне до оптимално и ефективно управление на търговските дружества лечебни заведения, като се спазват изискванията за високо качество и достъпно медицинско обслужване. Имам възможност да ви предоставя подробна справка в писмен вид. Тя е на ваше разположение.

Сподели в: