Върни се горе

ОТНОСНО: Дейността и резултатите от работата на револвиращия фонд към Министерството на здравеопазването.

16.07.2010 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Д-Р ШАРКОВ,

В Министерството на здравеопазването, както и Вие отбелязахте, от 2004 г. има създаден револвиращ инвестиционен фонд, тоест на специална банкова сметка, по която постъпват вноските от лечебните заведения за предоставената им апаратура на основание на договор с всяко отделно лечебно заведение и погасителен план за възстановяване на средствата. В края на всяка седмица средствата, постъпили по тази сметка, се прехвърлят в бюджетната сметка на министерството автоматично от Българска народна банка. През първата фаза на фонда са сключени договори с 30 лечебни заведения на стойност 10 млн. 656 хил. 38 лв. Средствата са постъпили от болниците според техните погасителни планове.

През втората фаза са сключени договори с 23 лечебни заведения на стойност 7 млн. 222 хил. 914 лв. Към 30 юни т.г. са постъпили 4 млн. 521 хил. 453 лв. Според погасителните планове остава да постъпи сума в размер на 2 млн. 701 хил. 461 лв.

В Министерството на здравеопазването се води подробна информация за закупената апаратура и лечебните заведения, на които е предоставена, както и за сумите, които трябва да се възстановят. Благодаря.

Сподели в: