Върни се горе

Относно: плаково протезиране на дъвкателния апарат при възрастни хора

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЙОРДАНОВ,

 

Идеята за изменението на Наредба № 2 от 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса възниква и е реализирана по време на служебното правителство.

Допълнението на Наредба №2 от 2016 година, касаещо плаковото протезиране на частично или напълно обеззъбени лица над 65 години е обнародвано в Държавен вестник, бр. 37 от 9.05.2017г.

Следователно преразходът на средства на НЗОК е бил факт, когато с това решение за допълване на новата дейност по дентална медицина се поемат нови ангажименти, при липса на необходимия финансов ресурс.

 В Министерство на здравеопазването постъпи писмо от Българския зъболекарски съюз, с което се поставят въпроси относно финансовата обезпеченост на дейностите по възстановяване функцията на дъвкателния апарат при частично или цялостно обеззъбени възрастни над 75 години, считано от          1 юли 2017 г.

В него се твърди, че отложените плащания за 2016 г. в размер на 14 444 670 лв. не съставляват част от заложените в бюджет 2017 г. на НЗОК плащания за дентална дейност в размер на 147 000 000 лв., както невярно е посочил д-р Глинка Комитов пред Комисията по здравеопазването към 44-то Народно събрание на първото й заседание.

В тази връзка Министерство на здравеопазването изпрати писмото на Българския зъболекарски съюз до Националната здравноосигурителна каса с предложение същото да се разгледа на следващото заседание на Надзорния съвет на НЗОК и да се вземе решение по компетентност. 

Сподели в: