Върни се горе

ОТНОСНО: Решение на Надзорния съвет на НЗОК за заплащане пълната стойност на изкуствено сърце

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н СЪБЕВ И Г-Н БОРИСОВ,

 

Благодаря Ви, за поставения от Вас въпрос,  относно едно изключително важно решение на Надзорния съвет на НЗОК за заплащане на пълната стойност на изкуственото сърце!

Високата стойност на това медицинско изделие, както отбелязахте, правеше действително невъзможен достъпа на пациентите до това животоспасяващо устройство.

След проведената среща по този изключително важен въпрос в Министерство на здравеопазването, в НЗОК постъпиха ценови предложения от фирмите-доставчици със значително по-ниски стойности.

С решение № РД-НС-04-79 от 20.06.2017г.  Надзорният съвет на НЗОК прие медицинските изделия от група 13 „Устройство за механично подпомагане на циркулацията (изкуствено сърце)“ да се заплащат на 100%, както следва:

 

- устройство на аксиален кръвоток – 160 000 лева;

- моновентрикуларни устройства с пулсативен ток – 130 000 лева;

- бивентрикуларни устройства с пулсативен ток – 210 000 лева.

                                                                                                                    

Съгласно становище на националния консултант по кардиохирургия евентуална необходимост за имплантация на т.н. „изкуствено сърце“ до края на настоящата година може да възникне за не повече от шест пациента.

Съгласно чл. 9, т.1  и т.3 от „Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за бюджета на НЗОК за 2017г.“ средствата за Устройство за механично подпомагане на циркулацията (изкуствено сърце), „Транскатетърни клапни протези“ и „Медицински изделия за ендоваскуларна терапия при заболявания на мозъчни съдове (койлове и др.) са заделени в Централно управление на НЗОК.

Сподели в: