Върни се горе

ОТНОСНО: закриване на отделението по неврология на МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин

 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

„Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка“ АД, гр. Видин /МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин/, ЕИК 105515902 е акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, като 83,25 на сто е държавното участие в капитала му, а останалата част е разпределена между общините от региона.

Министерство на здравеопазването е предприело всички необходими действия за стабилизиране на болницата във Видин и за оптималното й функциониране.

С оглед подобряване на управлението на лечебното заведение е избран прокурист – д-р Ивета Найденова, която ще управлява и представлява дружеството до избора на нов изпълнителен директор.

Взети са всички необходими мерки за работа в нормален ритъм на отделението по нервни болести на болницата, като дейността му не е спирала. Временно е спрян единствено приемът на пациенти за периода от 06.01.2020 г. до 10.01.2020 г. За тези дни беше създадена логистична организация, със съдействието на Министерство на здравеопазването, пациенти да бъдат хоспитализирани чрез Центровете за спешна медицинска помощ в болниците в гр. Лом, гр. Белоградчик и гр. Монтана. Пациенти с неврологични заболявания през посочения период са хоспитализирани в МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД,          гр. Лом. Има готовност и към момента при необходимост да се работи съвместно с болницата в гр. Лом.

От 10.01.2020 г. приемът в Отделението по нервни болести е възстановен, лекарският екип е окомплектован, съгласно изискванията на медицински стандарт по нервни болести.  Назначени са трима лекари със специалност „Нервни болести“ и трима лекари-ординатори. Към настоящия момент отделението функционира в нормален работен режим, като към 29.01.2020 г. в него са приети за лечение 9 пациенти.

Сподели в: