Върни се горе

Относно: Заплащането на предсрочно изпълнени хематологични клинични пътеки в НРД 2020 и изследването на пациенти чрез технология РЕТ- СТ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ  ПРОФЕСОР МИХАЙЛОВ,

 

Във връзка с поставения въпрос, относно определения в НРД за медицински дейности 2020 – 2022 процент на заплащане на хематологичните клинични пътеки в случаите, когато същите са отчетени като амбулаторна процедура (АПр) „Предсрочно изпълнение на дейностите по КП…“ и включеното в АПр № 36 „Позитронно-емисионна томография (РЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)“ ограничение, че НЗОК заплаща до две изследвания на здравноосигурено лице с РЕТ/СТ годишно, Ви информирам, че поставените въпроси бяха обсъдени в хода на преговорите по анекса към НРД 2020-2022. В хода на обсъжданията на тези въпроси съвместно с БЛС се реши и се включи в анекса следното:

1. Отпада ограничението за АПр №36 НЗОК да заплаща до две изследвания на здравноосигурено лице годишно.

2. НЗОК и БЛС се съгласиха с принципа, че не е задължително във всеки случай на хематологично заболяване, всяко здравноосигурено лице да бъде отчитано по КП с посочения минимален престой, а е възможно този престой на болнично лечение да бъде по-кратък, при осигуряване на  необходимите медицински процедури от диагностично-лечебния алгоритъм. Вместо една КП да се отчита с предсрочно изпълнение в областта на медицинската онкология и   хематологията са разработени амбулаторни процедури, които не изискват болничен престой с преспиване и техния алгоритъм се изпълнява в рамките на няколко часа. В тези случаи, по преценка на лекуващото лечебно заведение пациентът може да се отчете по амбулаторна процедура №6, №7 или №8, които осигуряват необходимите изследвания и терапевтични дейности.

Сподели в: