Върни се горе

Относно: Координирано третиране против насекоми (дезинсекция) за дунавските общини

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Предвид сериозността на проблема, свързан с развитието и разпространението на комари на територията на страната,        през 2020 г. Министерство на здравеопазването ще извърши анализ на риска във всяка област на страната с цел прилагането на максимално ефективни мерки за борба с комарите.

Във връзка със заложените дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в Плана за контрол, управление при кризи и предотвратяване разпространението на заболяването африканска чума по свинете в Република България през 2020 г., приет с Решение № 43 от 24 януари 2020 г. на МС, през месец януари тази година Министерство на здравеопазването предостави на Министерство на земеделието, храните и горите, Асоциацията на дунавските общини /АДО/ и Българската агенция по безопасност на храните препоръки относно провеждането на координирана дезинсекционна обработка на границата с Република Румъния, като чрез своите структури (НЦЗПБ и РЗИ) министерството оказва непрекъснато експертно съдействие и обучения, вкл. и на Асоциация на дунавските общини „Дунав“, по отношение на правилното провеждане на дезинсекционни обработки, определяне на рисковите места за обработка, подбора на препарати, начините и сроковете за обработка на площите, осъществяване контрол на развъдните биотопи на вектори, в т.ч. и на комарите, контрол върху качеството и ефективността на извършваните от общинските власти дезинсекционни мероприятия.

АДО „Дунав“ работи в сътрудничество с НЦЗПБ при организиране на обучения на заинтересованите страни, отнасящи се до добри практики в дезинсекцията срещу комарите.

Уверявам Ви, че Министерство на здравеопазването, в рамките на своите нормативно определени правомощия, ще съдейства за постигането на съвременен и интегриран подход и координиране на действията между заинтересованите страни за опазване на общественото здраве.

Сподели в: